Thuật Ngữ - Kiến Thức Ngành

Chuyên mục Thuật Ngữ - Kiến Thức Ngành là một phần của chuyên mục Kiến Thức Crypto, được thiết kế để giúp người đọc có được kiến thức sâu rộng về thị trường tiền điện tử và các thuật ngữ liên quan. Thị trường tiền điện tử rất phức tạp và đòi hỏi người tham gia phải có kiến thức chuyên môn để có thể hiểu rõ về những khái niệm, thuật ngữ và cơ chế hoạt động của nó.

Chuyên mục Thuật Ngữ - Kiến Thức Ngành cung cấp một loạt các thuật ngữ về tiền điện tử như Blockchain, Mining, ICO, Token, và nhiều thuật ngữ khác. Nó cũng giải thích những thuật ngữ kỹ thuật, phần mềm Ví, và các khái niệm liên quan đến thị trường tiền điện tử.