Kiến Thức Crypto

Chuyên mục Kiến Thức Crypto là một phần của chuyên mục lớn Kiến Thức. Chuyên mục này cung cấp cho đọc giả các kiến thức cơ bản về crypto, bao gồm các thuật ngữ liên quan đến tiền điện tử.

Bên cạnh đó, chuyên mục còn cung cấp các đánh giá và review các dự án của crypto, giúp cho đọc giả có cái nhìn tổng quan về thị trường crypto hiện nay.

Trong chuyên mục kiến thức crypto, các thuật ngữ phổ biến như blockchain, cryptocurrency, token, mining, wallet, smart contract, ICO,... sẽ được giải thích và giới thiệu một cách dễ hiểu, giúp đọc giả có thể tiếp cận và hiểu rõ hơn về lĩnh vực này.