Kiến Thức Công Nghệ

Chuyên mục Kiến Thức Công Nghệ là một phần của chuyên mục lớn Kiến Thức cung cấp cho người đọc những kiến thức mới nhất về các công nghệ đang phát triển trong thế giới hiện đại.

Tại chuyên mục này, đọc giả sẽ được giới thiệu về những công nghệ mới, các phần mềm thông dụng hiện nay và các xu hướng công nghệ đang được quan tâm. Đọc giả có thể tìm thấy thông tin về các loại phần mềm hỗ trợ cho công việc, những khái niệm công nghệ đang được phát triển như trí tuệ nhân tạo, Internet of Things, Blockchain, Mạng Internet v.v...