Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng là một tài liệu rất quan trọng mà người dùng cần đọc và đồng ý với điều khoản mà Vua Trader đề ra. Điều khoản sử dụng mô tả về các quy định, điều kiện và tính cam kết của người dùng khi sử dụng dịch vự trang web của chúng tôi. Nếu người dùng không đồng ý với những điều kiện này thì hãy ngừng sử dụng trang web.

Quyền và trách nhiệm của Vua Trader

 • Vua Trader có quyền được thay đổi hoặc loại bỏ một phần hay toàn bộ các tính năng, nội dung trên website mà không cần thông báo cho người dùng.
 • Có quyền thực hiện những biện pháp về an ninh để bảo vệ và chống truy cập trái phép hay sửa đổi trái phép và tiết lộ thông tin trên webiste

Nếu người dùng sử dụng website mà thông tin được truyền tải qua các thiết bị nằm ngoài kiểm soát của Vua Trader thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc không có bất cứ liên quan gì đến việc bị gián đoạn, chậm trễ hay thất bại của dữ liệu và thông tin khác được kết nối với website

Các thông tin cá nhân của người dùng website (Email, địa chỉ, số điện thoại được người dùng tự nguyện cung cấp) có thể dùng cho nội bộ với mục đích nâng cấp dịch vụ. Nhưng Vua Trader sẽ cam kết không tiết lộ các thông tin của người dùng cho bên thứ ba. ngoại trừ trường hợp yêu cầu có văn bản từ các đơn vị điều tra theo đơn vị pháp luật hiện thành.

Mặc dù công nghệ bảo mật được trang bị một hệ thống tiên tiến nhưng Vua Trader không cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin của người dùng 100% và trường hợp có sự truy cập trái phép về thông tin cá nhân của người dùng thì chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Chúng tôi được quyền sử dụng bất kỳ những ý tưởng mà người dùng đưa lên website với tất cả mục đích gồm phát triển, tiếp thị. Vua Trader không có trách nhiệm thưởng hay bồi thường cho những ý tưởng mà người dùng cung cấp.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Chúng tôi cho phép người dùng sử dụng các thông tin trên website bằng cách xem, in, tải,…hay chia sẻ cho người khác với mục đích sử dụng cá nhân và phi lợi nhuận với đi cùng những điều khoản sau:

 • Cần đảm bảo và tuân theo đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng website của chúng tôi.
 • Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến website của những người khác
 • Không được can thiệp vào hoạt động hay quản lý website của Vua Trader
 • Vua Trader không chịu trách nhiệm cho có tổn thất, thiệt hại hay chi phí phát sinh khi người dùng quyết định sử dụng bất kỳ thông tin nào của website

Nếu như người dùng không bằng lòng với thông tin hay điều khoản sử dụng trên website thì người dùng nên ngừng việc sử dụng và truy cập các thông tin trên website của chúng tôi.

Quyền sỡ hữu trí tuệ

Những tài nguyên trong website sẽ thuộc quyền sở hữu của Vua Trader hay người đăng ký của nó và được bảo vệ từ Luật Sở hữu trí tuệ gồm các vấn đề về bản quyền, sáng chế, nhãn hiệu và những yếu tố khác. Quyền sỡ hữu trí tuệ hiện nay được bảo vệ trên nhiều quốc gia khác dựa theo điều ước quốc tế về đa phương và song phương.

Người dùng được sử dụng website hay tài nguyên này cho các cá nhân và nội bộ nhưng nói không với mục đích kinh doanh. Khi sử dụng website này chúng tôi khuyến khích người dùng nên trích dẫn nguồn cũng như giữ đường liên kết. Với việc sử dụng website này cho mục đích như sao chép, tái xuất bản toàn bộ hay một phần, sửa đổi, bán hay xuất bán hay bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không chấp thuận điều khoản sử dụng của Vua Trader

Hạn chế việc sử dụng

Vua Trader sẽ không chấp nhận việc sử dụng website vào một trong các điều sau:

 • Gây rối trật tự cộng đồng và phạm vào hình sự
 • Truyền tải và phân phối các thông tin các nhân cho bên thứ ba mà không được chấp thuận từ họ
 • Có hành đồng xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Vua Trader
 • Sử dụng thiết bị, phầm mềm để xâm phạm vào website
 • Cố ý xâm phạm hoạt đồng của website
 • Sử dụng cho mục đích kinh doanh hay thương mại khi chưa có sự chấp nhận từ văn bản
 • Xâm phạm đến quyền tự do các nhân của người khác
 • Làm nhục, bôi nhọ và gây bất lợi đến người khác
 • Các hành động bị cấm và không hợp pháp trong bộ luật

Với các điều khoản sử dụng này sử dụng để tạo lập sự thỏa thuận giữa Vua Trader và người dùng website. Chúng tối luôn hoan nghênh những ý kiến của người dụng về nội dung của website. Nếu như một nào trong website có dấu hiệu về vị phạm bản quyền bên thứ ba thì hãy liên hệ đến vuatrader.com. Chúng tôi có thể thay đổi nội dụng của điều khoản sử dụng bất kỳ khi nào cho nên hãy liên tục cập nhập website để hiểu rõ điều khoản này.