Chính sách bảo mật

Bảo vệ dữ liệu là một vấn đề rất quan trọng đối với chúng tôi và coi trọng vấn đề này hơn bao giờ hết. Vua Trader dựa vào sự tin cậy của người dùng để cố gắng làm mọi người hài lòng và với điều này cũng sẽ áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng. Với các điều khoản về bảo vệ dữ liệu, Vua Trader muốn thông báo đến người dùng về xử lý dữ liệu cá nhân. Trong quá trình hoạt động website, sẽ thực hiện những yêu cầu pháp lý mới hoặc cải thiện dịch vụ và sẽ có thể thay đổi các chính sách bảo mật vì vậy người dùng nên thường xuyên truy cập vào chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu rõ về vấn đề này hơn.

Thông tin tập hợp

 • Người dùng sử dụng website: Hệ thống máy chủ của chúng tôi sẽ thu thập các tên miền của những người truy cập vào website của Vua Trader
 • Với thông tin người dùng cung cấp: Chúng tôi sẽ thu nhập thông tin nhận dạng cá nhân gồm tên, công ty, chức danh, email, địa chỉ, số điện thoại,….khi người dùng tự nguyên cung cấp cho Vua Trader.
 • Cookie: Website của chúng tôi được phép dùng Cookie nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt Cookie trên ổ cứng sẽ có mục đích cho việc lưu trữ các hồ sơ và sẽ dễ theo dõi thông tin của chúng. Người dùng được quyền cài đặt trình duyệt web để từ chối Cookie hay thông báo cho người dùng khi Cookie được gửi đi. Nếu như làm vậy, thì một phần của website sẽ không hoạt động như bình thường

Sử dụng các thông tin

Chúng tôi thu thập và dùng các thông tin cá nhân của người dùng với các mục đich như sau:

 • Cá nhân hóa về việc trải nghiệm cho người dùng: Vua Trader có thể dùng các thông tin tổng hợp để hiểu được người dùng với tư cách là người sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên website này.
 • Cải thiện website của chúng tôi: Cố gắng cải thiện các dịch vụ về website dựa vào các thông tin và các phản hồi mà người dùng gửi đến cho chúng tôi.
 • Cải thiện dịch vụ khách hàng: Những thông tin của người dùng giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và nhu cầu hỗ trợ hiệu quả hơn.
 • Xử lý các giao dịch: Sử dụng các thông tin của người dùng cung cấp để khi đặt hàng được cung cấp dịch vụ cho đơn hàng đó. Và chúng tôi không chia sẻ những thông tin với người khác ngoại trừ điều này niềm trong phạm vị cần thiết của dịch vụ
 • Quản lý nội dung, khảo sát, quảng cáo hay các tính năng khác: Gửi cho người dùng các thông tin mà họ quan tâm và nhận sự đồng ý về chủ đề đó
 • Gửi email định kỳ: Người dùng chấp nhận vào danh sách gửi thư của chúng tôi thì sẽ được nhận email gồm tin tức công ty, thông tin dịch vụ và các thông tin liên quan. Nếu muốn hủy nhận email, chúng tối sẽ hướng dẫn bạn hủy ở cuối mỗi email hoặc có thể liên hệ với chúng tôi.

Bảo vệ thông tin người dùng

Vua Trader sẽ áp dụng các biện pháp lưu trữ, thu nhập và xử lý các dữ liệu thích hợp và có các biện pháp bảo mật để chống việc truy cập trái phép, tiết lộ. sửa đổi, phả hủy thông tin cá nhân, dữ liệu lưu trữ và thông tin giao dịch trên website người dùng.

Những thông tin, dữ liệu được trao đổi riêng tư giữa người dùng và website được bảo mật SSL, mã hóa và bảo vệ thông qua chữ ký số. Website Vua Trader sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn về lỗ hổng bảo mật để có được một môi trường an toàn cho người dùng

Chia sẻ thông tin người dùng

Vua Trader cam kết sẽ không cung cấp các thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba, trừ những trường hợp sau:

 • Người dùng cho phép tiết lộ thông tin các nhân
 • Bên thứ ba được người dùng ủy quyền cho việc truy cập thông tin các nhân từ Vua Trader (xảy ra trong trường hợp khi phát sinh tranh chấp hay hỗ trợ dịch vụ)
 • Dùng để bảo vệ quyền lợi của người dùng, nên đọc trong những trường hợp theo yêu cầu pháp lý.

Vua Trader cam kết xóa thông tin

Khi chúng tôi nhận được yêu cầu và xác minh từ người dùng thì chúng tôi sẽ xóa toàn bộ thông tin cá nhân của người dùng trên hệ thống website Vua Trader. Chúng tôi chấp nhận lưu trữ lại thông tin về giao dịch nếu có. Người dùng có thể liên hệ đến chúng tôi để xóa hoàn toàn thông tin cá nhân trên Vua Trader.